Upute i obavijesti kandidatima za natječaj za prijem vježbenika

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Popovac raspisala je natječaj za prijam u službu u Općinu Popovac, Jedinstveni upravni odjel:

  • komunalni i poljoprivredni redar (1 izvršitelj – m/ž) vježbenik.

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama“ od 17. ožujka 2021. godine i na službenoj web-stranici Općine Popovac www.popovac.hr.

Upute i obavijesti kandidatima nalaze se na poveznici: ovdje.

Provođenje deratizacije

Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Popovac.

Tvrtka “Pestrid”d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, S. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Popovac od 26. do 31.03.2021. godine.

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

  • Trgovački naziv: PESTRIX ŽITNI MAMAC
  • aktivna tvar i udio u sredstvu: brodifakum
  • otrovnost: biocid
  • antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađala do prvog vremenski pogodnog termina.

Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Kordinatori: Ivan Pavoković, sanitarni tehničar (098 309 470)

Dodatne informacije:

 

za Pestrid d.o.o.
Ivan Pavoković, san. teh.

Obavijest o dodjeli uskrsnice za umirovljenike

Načelnik Općine Popovac Zoran Kontak donio je donio je Odluku o dodjeli uskrsnice za umirovljenike.
 
Svi umirovljenici sa područja Općine Popovac, čija mirovina ne prelazi 2.000,00 kuna (domaća i strana), imaju pravo na uskrsnicu od Općine Popovac u iznosu od 250,00 kuna, a umirovljenici čija mirovina iznosi od 2.001,00 do 4.000,00 kn imaju pravo na iznos uskrsnice od 150,00 kuna.

 

Rasporede podjele uskrsnice:

U KNEŽEVU: 25.03.2021. godine u vremenu od 08,30-13,00 sati (u mjesnom odboru)
U BRANJINI: 25.03.2021. godine u vremenu od 08,30-13,00 sati (u mjesnom odboru)
U POPOVCU: 25.03.2021. godine u vremenu od 08,30-13,00 sati (u mjesnom odboru)

SA SOBOM OBAVEZNO TREBA DONIJETI NA UVID OSOBNU ISKAZNICU, OIB I ODREZAK OD MIROVINE ZA PROSINAC ILI SIJEČANJ ILI VELJAČU. NAKON OVE PODJELE, USKRSNICA ĆE SE MOĆI PODIĆI SAMO U UREDU OPĆINE POPOVAC ZAKLJUČNO SA 31.03.2021. GODINE.

Odluka o dodjeli uskrsnice umirovljencima

Javni natječaj

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11. i 04/18. i 112/19.), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Popovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Općini Popovac, Jedinstveni upravni odjel vježbenik (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničkog staža radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta

– viši stručni suradnik – komunalni i poljoprivredni redar.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na web-stranìci Općine Popovac. Na web-stranici www.popovac.hr i na oglasnoj ploči bit će objavljeno mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere Znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Općina Popovac zadržava pravo poništiti natječaj bez dodatnog objašnjenja.

Prijave na natječaj s prilozima se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, a sukladno čl. 19. st. 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11. i 04/18. i 112/19.), s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac ne otvaraj«, preporučeno poštom na adresu: Općina Popovac, V. Nazora 32, 31303 Popovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u službene prostorije Općine Popovac.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Tekst natječaja u cijelosti – poveznica.

Općina Popovac