JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Općinu Popovac u 2023. godini

Temeljem članka 46. Statuta Općine Popovac (“Službeni glasnik Općine Popovac”, broj 1/20. i 3/21.), a u svezi s člankom 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” broj 111/21. i 114/22.) općinski načelnik Općine Popovac raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija
od interesa za Općinu Popovac u 2023. godini

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 111/21, 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije. Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Popovac koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Popovac.

Javni poziv – potpisano

Dokumentacija

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na programu zapošljavanja žena – Zaželi – projekt ,,Zaželi faza III u Općini Popovac i Općini Draž”

Općinski načelnik Općine Popovac raspisuje Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto:

radnica za pomoć u kući-pružanje potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama, u sklopu projekta ,,Zaželi faza III u Općini Popovac i Općini Draž“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0309

Javni oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 26. travnja 2023. godine i može se pronaći na poveznici:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129269821

 

U privitku možete pronaći predmetni Javni oglas kao i obrazac Prijave i Izjave o suglasnošću sa uvjetima javnog poziva i korištenjem i obradom osobnih podataka.

Javni oglas

Obrazac prijave na javni poziv

JAVNI POZIV – oglas za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Popovac u 2023. godini na određeno vrijeme 

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u Programu javnih radova, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Općinski načelnik Općine Popovac objavljuje

JAVNI POZIV – OGLAS
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Popovac u 2023. godini na određeno vrijeme 

Općina Popovac inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Popovac (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Popovac, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica

PLANIRANI BROJ RADNIKA:
– po Programu „Zajedno za čistiju i zeleniju općinu“ – 2 osobe

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme

VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 3 mjeseca

MJESTO RADA: Općina Popovac

OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina i drugi komunalni poslovi Opširnije

JAVNI POZIV – oglas za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Popovac u 2023. godini na određeno vrijeme 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAC

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u Programu javnih radova, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Općinski načelnik Općine Popovac objavljuje

JAVNI POZIV – OGLAS
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Popovac u 2023. godini na određeno vrijeme 

Općina Popovac inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba pripadnika romske nacionalne manjine s područja Općine Popovac (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Popovac, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica

PLANIRANI BROJ RADNIKA:
– po Programu „ROMI ZA LOKALNU ZAJEDNICU“ – 4 osobe

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme

VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 3 mjeseca

MJESTO RADA: Općina Popovac

OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina i drugi komunalni poslovi

Opširnije