Azbestni otpad

Pozivaju se svi vlasnici odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Popovac, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16) dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Rok za prijavu je zakljućno do 28. 07. 2017. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest osobno u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Popovac.

Prijavnicu i original poziv pronađite ovdje & ovdje.

Konačni rezultati izbora

 

 

Rezultati izbora za ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POPOVAC:

Od ukupno 1.606 birača upisanih u popis birala, glasovalo je 948 birača, odnosno 59,03%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 948 birača, odnosno 59,03%. Važećih listića bilo je 897, odnosno 94,62%. Nevažećih je bilo 51 listića, odnosno 5,38%.

Opširnije u dokumentu ovdje i ovdje.

 

Rezultati izbora za OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE POPOVAC:

Od ukupno 1.606 birača upisanih u popis birala, glasovalo je 948 birača, odnosno 59,03%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 948 birača, odnosno 59,03%. Važećih listića bilo je 913, odnosno 96,31%. Nevažećih je bilo 35 listića, odnosno 3,69%.

Opširnije u dokumentu ovdje.

 

Rezultati izbora za ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE POPOVAC IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE:

Od ukupno 289 birača pripadnika srpske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovalo je 141 birača, odnosno 48,79%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 141 birača, odnosno 48,79%. Važećih listića bilo je 138, odnosno 97,87%. Nevažećih je bilo 3 listića, odnosno 2,13%.

Opširnije u dokumentu ovdje.