Azbestni otpad

Pozivaju se svi vlasnici odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Popovac, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16) dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Rok za prijavu je zakljućno do 28. 07. 2017. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest osobno u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Popovac.

Prijavnicu i original poziv pronađite ovdje & ovdje.

Print Friendly, PDF & Email