Podaci o Popovcu iz 1785. godine

Nakon smrti austrijske carice i hrvatsko-ugarske kraljica Marije Terezije30. studenog 1780. godine vlast je preuzeo njezin sin Josip II. Preuzevši vlast počeo je provoditi racionalne upravno-organizacijske reforme.

Osnovni element upravne reforme cara Josipa II bilo je ukidanje županijske samouprave, a umjesto nje se formiralo okružno povjerenstvo glavnog župana (kraljevski povjerenik). Time je Josip II želio modernizirati dosta zaostalu Austrijsku Monarhiju u odnosu na neke zapadne zemlje (Francuska, Engleska). Zemlja je bila podijeljena na 10 okruga, od kojih je deveti bio pečuški okrug sa sjedištem u Pečuhu. Pod njega su spadale ranije županije Baranja, Tolna, Šomođ, Srijem i Virovitica.
Na čelu devetog okruga postavljen je grof Szechenyi, koji je ranije bio biran za zagrebačko područje. On je u srpnju 1785. godine upitnik o vrlo podrobnim i svestranim detaljima uz instrukciju da mu činovnici još te jeseni predaju odgovore.
Podaci iz tog upitnika daju opću sliku mjesta, vjersko stanje, podatke o seljacima, obrtnicima, trgovini itd.
Iz tog popisa koji je pisan latinskim jezikom izdvojili smo neke zanimljive podatke o mjestima Popovac i Branjina u današnjoj Općini Popovac, koja su u to vrijeme spadala pod vlastelinstvo Beljsko, koje je posjedovala nadvojvotkinja Habsburg, kćer carice Marije Terezije, Marija Kristina.
Za Kneževo u to vrijeme ne postoje podaci.

POPOVAC (BAAN)
Brežuljkasti dio ovog područja područja čini jednu petinu, a vodeni deseti dio.
Postoji vinorodno brdo koje sami stanovnici nazivaju Banovo Brdo. Vinogradi zauzimaju gotovo petinu područja. Imaju jedan drveni most na svome području. Za koji se brinu stanovnici.
U ovome mjestu ne postoji župa, već kao filijala pripada župi Branjin Vrh (Baranyavar).
U ovome mjestu ima 721 rimokatolička duša. Rimokatolički stanovnici su njemačke narodnosti God se slavi na blagdan Svetog Josipa. Tada se održava sajam. Ljudi grčkog nesjedinjenog obreda koji ovdje borave imaju “popa” Ima 504 duša svoje vjere po iliričkoj narodnosti grčkog nesjedinjenog obreda (ovdje i na još nekim mjestima se vidi da nisu nacionalne oznake bile precizne. Tako se u nekim selima jasno razlikuju Croatae (Hrvati) od Rasciana (Srba), potom Â? ilirička narodnostÂ? gdje se podrazumjevaju stanovnici koji nisu ni njemačke, a ni madžarske narodnosti, već domaće “slavensko”, tj. hrvatsko, srpsko i ostalo stanovništvo).

 

Nastavak slijedi…

 

Print Friendly, PDF & Email