Obavijest o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode javne potrebe na području Općine Popovac

Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava programima projektima udruga u području obrazovanja kulture sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba za 2021. godinu Općina Popovac objavljuje Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode javne potrebe na području Općine Popovac za 2021. godinu.

Više informacija ovdje.

Javni natječaj za zakup ribnjaka na području općine Popovac

Na temelju članka 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Popovac, KLASA:, 320-02/19-02/291, URBROJ: 525-07/0174-20-15 od 08. prosinca 2020. godine, Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Popovac

Predmet javnog natječaja je zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Popovac, na području katastarske općine Popovac.

Površine poljoprivrednog zemljišta koje su Programom raspolaganja predviđene za zakup ribnjaka, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Javnog natječaja s popisom katastarskih čestica koje čine proizvodno-tehnološku cjelinu (PTC), načinom uporabe/katastarskim kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog Javnog natječaja.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup ribnjaka u vlasništvu države,” na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78., 10000 Zagreb u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici općine Popovac i mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

Povjerenstva za zakup ribnjaka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Natječajna dokumentacija:

1. Tekst javnog natječaja

2. Vodopravni uvjeti

3. Gospodarski program

4. Ekološka mreža Popovac

5. Obrazac 1

6. Obrazac 2

7. TABLICA 1

 

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: naselja Općine Popovac, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 11
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: ne
Natječaj vrijedi od: 12.02.2021.
Natječaj vrijedi do: 25.02.2021.

Opširnije