Obavijest o sufinanciranju udžbenika za školsku godinu 2023./2024.

Općina Popovac će svim učenicima Osnovne škole Popovac financirati u cijelosti nabavku radnih bilježnica, radnih materijala i likovnih mapa za školsku godinu 2023./2024.

Radne bilježnice, radni materijali i mape za likovni odgoj će učenike dočekati na školskim klupama prvi dan škole.

Općina Popovac u školskoj godini 2023./2024. sufinancirati će nabavku udžbenika za učenike srednjih škola s mjestom prebivališta na području Općine Popovac u iznosu od 100,00 eura po učeniku.

Zahtjevi se mogu predati poštom na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32 ili osobno u uredu općine.

Rok za predaju zahtjeva je 30. rujna 2023. godine.