JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Općinu Popovac u 2024. godini

Temeljem članka 46. Statuta Općine Popovac (“Službeni glasnik Općine Popovac”, broj 1/20. i 3/21.), a u svezi s člankom 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” broj 111/21. i 114/22.) općinski načelnik Općine Popovac raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija
od interesa za Općinu Popovac u 2024. godini

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 111/21, 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije. Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Popovac koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Popovac.

 

Javni poziv

Obrazac 1 – Podaci o prijaviteljima

Obrazac 2 – Podaci o programskim sadržajima

Obrazac 3 – Izjava Općina Popovac

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Popovac za razdoblje 2023. – 2026. u 2024. godini

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi na području Općine Popovac za razdoblje od 2023-2026., u 2024. godini iz Proračuna Općine Popovac za sljedeće mjere:

 • MJERA 1.: Potpora u sektoru biljne proizvodnje
  1.1.Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu
 • MJERA 2.: Potpora u sektoru poljoprivredne opreme
  2.1.Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača)
 • MJERA 3.:Potpora u sektoru stočarstva
  3.1.Subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja u sektoru stočarstva (
  govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo, kozarstvo..)
 • MJERA 4.:Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
  4.2.Subvencioniranje držanja pčela, proizvodnje meda i ostalih pčelinjih proizvoda

Više informacija: Javni poziv
Obrasci: 
OBRAZAC – POLJ 1
OBRAZAC – POLJ 2
OBRAZAC – POLJ 3
OBRAZAC – POLJ 4