JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Općinu Popovac u 2024. godini

Temeljem članka 46. Statuta Općine Popovac (“Službeni glasnik Općine Popovac”, broj 1/20. i 3/21.), a u svezi s člankom 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” broj 111/21. i 114/22.) općinski načelnik Općine Popovac raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija
od interesa za Općinu Popovac u 2024. godini

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 111/21, 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije. Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Popovac koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Popovac.

 

Javni poziv

Obrazac 1 – Podaci o prijaviteljima

Obrazac 2 – Podaci o programskim sadržajima

Obrazac 3 – Izjava Općina Popovac

Print Friendly, PDF & Email