Javni poziv za za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2019. do 2021. godine, za proračunsku 2021. godinu

Općinski načelnik dana 25. siječnja 2021. godine raspisuje javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2019. do 2021. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2021. godini:

  • mjera 1. izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Popovac.

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i boravištem na području Općine Popovac, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjene na području Popovac, te fizičke osobe koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju u Mjeri 1. izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Popovac su:

  • trošak izgradnje objekta
  • geodetski troškovi
  • troškovi projektiranja
  • troškovi uporabne dozvole
  • trošak kupnje objekta.

Općina će sufinancirati izgradnju novih stambenih objekata i kupnju stambenih objekata, u iznosu od 25.000,00 kuna po objektu pod uvjetom da vlasnik objekta nakon šest mjeseci počne stanovati u uređenom objektu, da objekt ne proda najmanje 10 godina računajući od godine u kojoj je ostvario potporu.

Opširnije informacije možete dobiti u nastavku:
Pravilnik o kriterijima nacinu i postupku poticanja uredenja naselja i demografske obnove OpcinaPopovac
OB 1 obrazac zahtjeva mjera 1 izgradnja novi stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na podrucju Opcine Popovac
Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uredenja naselja i demografske obnove Opcina Popovac – 2021

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima-projektima udruga u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba za 2021. godinu

Javni Natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za udruge koje su programski usmjerene na rad u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba od interesa za Općinu Popovac.

Općina Popovac na temelju ovog Natječaja udrugama u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba koje će zadovoljiti tražene kriterije, dodijelit će financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Popovac za 2021. godinu.

Natječajna dokumetacija:

I. JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata koje provode udruge

II. Upute za prijavitelje

III. Popis priloga koji se prilažu prijavi

Obrazac 1 – OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 2 – OBRAZAC PRORAČUNA

Obrazac 3 – OBRAZAC ZA OCJENU KVALITETE

Obrazac 4 – IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Obrazac 5 – OPISNI IZVJEŠTAJ

Obrazac 6 – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Obrazac 7 – IZJAVA O PARTNERSTVU

Obavijest o prikupljanju humanitarne pomoći za osobe pogođene potresom u Petrinji i Sisku

‼Pomoć će se prikupljati u Društvenom domu u Popovcu 30.12. i 31.12. u vremenu od 9.00 do 14.00 sati‼

Poštovani mještani Općine Popovac uslijed vaših brojnih upita i poziva za donacije i pomoć pogođenima potresom u Petrinji i Sisku, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir u suradnji s Općinom Popovac humanitarnu pomoć za područje Općine Popovac prikupljati će u Društvenom domu u Popovcu.

Kako bismo standardizirali i olakšali prikupljanje kao i distribuciju pomoći kreirali smo paket „Vaš dar za pravu stvar“ s osnovnim prehrambenim namirnicama, kao i popis potrebnih higijenskih artikala i osobne zaštitne opreme!

Unaprijed hvala svima!

Obavijest o dodijeli božićnice za umirovljenike

Svi umirovljenici sa područja Općine Popovac, čija mirovina ne prelazi 2.000,00 kuna (domaća i strana), imaju pravo na božićnicu od Općine Popovac u iznosu od 150,00 kuna, a umirovljenici čija mirovina iznosi od 2.001,00 do 4.000,00 kn imaju pravo na iznos od 100,00 kuna.

Rasporede podjele božićnice:

U KNEŽEVU: 10.12. 2020. g. u vremenu od 09,00-13,00 sati (u mjesnom odboru)
U BRANJINI: 10.12. 2020. g. u vremenu od 09,00-13,00 sati (u mjesnom odboru)
U POPOVCU: 10.12. 2020. g. u vremenu od 09,00-13,00 sati (u mjesnom odboru)

SA SOBOM OBAVEZNO TREBA DONIJETI NA UVID OSOBNU ISKAZNICU, OIB I ODREZAK OD MIROVINE ZA RUJAN ILI LISTOPAD ILI STUDENI. NAKON OVE PODJELE, BOŽIĆNICA ĆE SE MOĆI PODIĆI SAMO U UREDU OPĆINE POPOVAC ZAKLJUČNO DO 18.12.2020. GODINE.