Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Popovac za razdoblje 2022. – 2024. godine

Temeljem članka 46. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik Općine Popovac“ broj 1/20 i 3/21) i Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Popovac za razdoblje 2022.-2024. godine“(„Službeni glasnik Općine Popovac broj 6/21), i Odluke o raspisivanju javnog poziva od 17.03.2023. Općinski načelnik dana 17.03.2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području

Općine Popovac za razdoblje 2022.- 2024. godine“

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Popovac za razdoblje 2022. – 2024. godine“ u 2022. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

MJERA 1.: potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

MJERA 2.: financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu

MJERA 3.: kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma

MJERA 4.: poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu

MJERA 5.: potpore za autohtonu eno i gastro ponudu

Opširnije

Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja djece s područja općine Popovac u dječjim vrtićima van općine

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za proračunsku 2023. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

 Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2022. godini:

  • mjera 8.: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE S PODRUČJA OPĆINE POPOVAC U DJEČJIM VRTIĆIMA VAN PODRUČJA OPĆINE

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva:

  • roditelji ili skrbnici za djecu koja polaze vrtić izvan područja općine Popovac Opširnije

Javni poziv za sufinanciranje troškova priključenja na plinsku mrežu

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine,  za proračunsku 2023. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2023. godini:

–  mjera 3. SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA PLINSKU MREŽU

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

Opširnije

Javni poziv za sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za proračunsku 2023. godinu

Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2023. godini:
– mjera 9. sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije

Prihvatljivi korisnici za dodjelu potpore u Mjeri 9. sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije su učenici završnih razreda srednjih škola i osobe koje su završile srednju školu u razdoblju 2020-2021. godine s prebivalištem na području općine Popovac koje prvi puta polažu vozački ispit. Osoba može ostvariti pravo na samo jedno sufinanciranje u Mjeri 9. u programskom razdoblju od 2021. do 2024. godine.

Opširnije

Obavijest o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode javne potrebe na području Općine Popovac

Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava programima projektima udruga u području obrazovanja kulture sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba za 2023. godinu Općina Popovac objavljuje Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode javne potrebe na području Općine Popovac za 2023. godinu.

Više informacija ovdje.