Javni poziv za dodjelu stipendija za 2020./2021. godinu

Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području Općine Popovac i koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

Iznos stipendije iznosi 500,00 kuna mjesečno.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti svi studenti sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranih i stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih studija:
– sa prebivalištem  na području Općine Popovac,
– koji su državljani Republike Hrvatske,
– koji imaju status redovnog studenta,
– koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu, – koji nemaju dugovanja po osnovi dospjelih novčanih potraživanja od strane Općine Popovac (odnosi se na sve članove obitelji).

Pravo podnošenja nemaju studenti koji ponavljaju godinu, koji su ostvarili pravo na stipendiju od Općine Popovac, a nisu izvršili ugovorne obveze i studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave ovog poziva na internetskim stranicama www.popovac.hr i oglasnoj ploči Općine Popovac, odnosno na najkasnije do 24. studenog 2020. godine pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac, s naznakom „Poziv za dodjelu stipendija“, a moraju sadržavati:

 • zamolbu za dodjelu stipendije
 • uvjerenje o prebivalištu na području Općine Popovac (Policijska postaja Beli Manastir)
 • potvrdu o redovnom upisu studija u akademskoj godini 2020./2021.
 • izjavu da nije korisnik neke druge stipendije ili potpore za studiranje.

Dostava Odluke o dodjeli stipendija vrši se javnom objavom na internetskim stranicama Općine Popovac. Temeljem Odluke o dodjeli stipendija sklapa se Ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati prava i obveze Općine Popovac i stipendiranog studenta.

Ostale informacije mogu se dobiti na telefon 031/728-126.

Original javni poziv – ovdje.

 

Susjedska pomoć – projekt

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: POPOVAC, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 11
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 22.10.2020.
Natječaj vrijedi do: 3.11.2020.
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: J A V N I  O G L A S
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu Susjedska pomoć – radnica za pomoć u kući

Opširnije

Provođenje deratizacije

Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Popovac.

Tvrtka “Pestrid”d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, S. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Popovac od 22. do 26.10.2020. godine.

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

 • Trgovački naziv: BROMOTRID ŽITNI MAMAC
 • aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon (0,005%)
 • otrovnost: biocid
 • antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađala do prvog vremenski pogodnog termina.

Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Kordinatori: Ivan Pavoković, sanitarni tehničar (098 309 470)

Dodatne informacije:

 

za Pestrid d.o.o.
Ivan Pavoković, san. teh.

Obavijest o natječaju za najam stana u vlasništvu OŠ Popovac

Obavještavamo sve zainteresirane da Osnovna škola Popovac daje u najam stan koji se nalazi u ulici Vladimira Nazora 7c u Popovcu površine 49,80 m2.

 

U pismenoj prijavi za najam stana kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Pismena prijava za najam stana,
 2. Presliku osobne iskaznice nositelja najma i svih članova kućanstva,
 3. Izjavu o visini ponuđenog iznosa mjesečnog najma stana,
 4. Potvrdu poslodavca da je član kućanstva u radnom odnosu.

 

Početni iznos mjesečnog najma stana je 350,00 kuna, a kriterij odabira ponude za najam stana je ponuda sa najvišim iznosom mjesečnog najma stana.

Najam stana je na određeno vrijeme i to do prodaje istoga.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da svoju pismenu prijavu o najmu stana dostave poštom ili osobno u tajništvo škole s potrebnom dokumentacijom zaključno s danom 20.10.2020. godine do 13:00 sati.

 

 

 

Popovac, 12.10.2020. godine

 

 

RAVNATELJICA    

JADRANKA SABLJAK