JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju

Na temelju članka 46. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik“ Općine Popovac br. 1/18) i Odluke o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju općinski načelnik dana 17. siječnja 2020. godine, raspisujeObrazac zahtjeva za sufinanciranje – srednjoškolci

JAVNI POZIV

za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u

učeničkim domovima i privatnom smještaju

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za dodjelu sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju.

 1. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici sufinanciranja iz točke I. javnog poziva su učenici srednjih škola – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju su:

 • trošak smještaja u učeničkom domu

 • trošak privatnog smještaja

Iznos sufinanciranja: 

Općina će sufinancirati trošak smještaja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno. Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja osiguravaju se u proračunu Općine Popovac.

III. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVAObrazac zahtjeva za sufinanciranje – srednjoškolci

Uz obrazac zahtjeva podnositelj zahtjeva prilaže slijedeću dokumentaciju:

 • preslika ugovora o najmu stana ili potvrda o boravištu na adresu privatnog smještaja ili preslika ugovora sa učeničkim domom

 • uvjerenje o prebivalištu učenika (ne starije od 6 mjeseci) ili preslik osobne učenika

 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

 • potvrda o upisu u srednju školu za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

Popunjeni zahtjev uz potrebnu dokumentaciju dostavlja se na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac uz naznaku „Prijava na javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja učenika u učeničkim domovima i privatnom smještaju“ ili osobno u prostorije Općine Popovac.

Rok za dostavu zahtjeva je 28. veljače 2020. godine.

KLASA: 602-03/20-01/01 Općinski načelnik

URBROJ: 2100/08-02/20-01 Zoran Kontak, dipl.oec, v.r

Popovac, 17. siječnja 2020. godine

Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju

Na temelju članka 46. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik“ Općine Popovac br. 1/18) i Odluke o sufinanciranju troškova smještaja studenata u studenskim domovima i privatnom smještaju („Službeni glasnik“ Općine Popovac br. 6/18) općinski načelnik dana 17. siječnja 2020. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje troškova smještaja

studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za dodjelu sufinanciranje troškova smještaja studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju.

 1. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici sufinanciranja iz točke I. javnog poziva su redoviti studenti – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju su:

 • trošak smještaja u studentskom domu

 • trošak privatnog smještaja

Iznos sufinanciranja:

Općina će sufinancirati trošak smještaja u iznosu od 250,00 kuna mjesečno. Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja osiguravaju se u proračunu Općine Popovac.

III. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Uz obrazac zahtjeva podnositelj zahtjeva prilaže slijedeću dokumentaciju:

 • preslika ugovora o najmu stana ili potvrda o boravištu na adresu privatnog smještaja ili preslika ugovora sa studentskim domom

 • uvjerenje o prebivalištu studenta (ne starije od 6 mjeseci) ili preslik osobne studenta

 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

 • potvrda o upisu u studentsku godinu kao redoviti student.

Popunjeni zahtjev uz potrebnu dokumentaciju dostavlja se na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac uz naznaku „Prijava na javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju“ ili osobno u prostorije Općine Popovac.

Rok za dostavu zahtjeva je 28. veljače 2020. godine.

KLASA: 602-04/20-01/01 Općinski načelnik

URBROJ: 2100/08-02/20-01 Zoran Kontak, dipl.oec, v.r.

Popovac, 17. siječnja 2020. godine

Javni poziv za za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2019. do 2021. godine, za proračunsku 2020. godinu

Općinski načelnik dana 09. siječnja 2020. godine raspisuje javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove  na području Općine Popovac za razdoblje od 2019. do 2021. godine,  za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2020. godini:

 • mjera 1. izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Popovac.

Prihvatljivi korisnici mjera  iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i boravištem na području Općine Popovac, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjene na području Popovac, te fizičke osobe koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju u Mjeri 1. izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Popovac su:

 • trošak izgradnje objekta
 • geodetski troškovi
 • troškovi projektiranja
 • troškovi uporabne dozvole
 • trošak kupnje objekta.

Općina će  sufinancirati izgradnju novih stambenih objekata i  kupnju stambenih objekata,  u iznosu od  25.000,00 kuna po objektu pod uvjetom da vlasnik objekta nakon šest mjeseci počne stanovati u uređenom objektu, da objekt ne proda najmanje 10 godina računajući od godine u kojoj je ostvario potporu.

Opširnije informacije možete dobiti u nastavku:

Obavijest o dodijeli božićnice za umirovljenike

Svi umirovljenici sa područja Općine Popovac, čija mirovina ne prelazi 2.000,00 kuna (domaća i strana), imaju pravno na božićnicu od Općine Popovac u iznosu od 150,00 kuna, a umirovljenici čija mirovina iznosi od 2.001,00 do 4.000,00 kn imaju pravo na iznos od 100,00 kuna.

Rasporede podjele božićnice:

 • U Kneževu: 11.12. 2019. g. u vremenu od 10,00-12,00 sati (u mjesnom odboru)
 • U Branjini: 11.12. 2019. g. u vremenu od 10,00-12,00 sati (u mjesnom odboru)
 • U Popovcu: 11.12. 2019. g. u vremenu od 10,00-12,00 sati(u uredu Općine)

Sa sobom obavezno treba donijeti na uvid osobnu iskaznicu, OIB i zadnji odrezak od mirovine. Nakon ove podjele, božićnica će se moći podići samo u uredu Općine Popovac zaključno do 20.12.2099. godine.