Provođenje deratizacije

Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Popovac.

Tvrtka “Pestrid”d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, S. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Popovac od 22. do 26.10.2020. godine.

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

  • Trgovački naziv: BROMOTRID ŽITNI MAMAC
  • aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon (0,005%)
  • otrovnost: biocid
  • antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađala do prvog vremenski pogodnog termina.

Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Kordinatori: Ivan Pavoković, sanitarni tehničar (098 309 470)

Dodatne informacije:

 

za Pestrid d.o.o.
Ivan Pavoković, san. teh.

Obavijest o natječaju za najam stana u vlasništvu OŠ Popovac

Obavještavamo sve zainteresirane da Osnovna škola Popovac daje u najam stan koji se nalazi u ulici Vladimira Nazora 7c u Popovcu površine 49,80 m2.

 

U pismenoj prijavi za najam stana kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Pismena prijava za najam stana,
  2. Presliku osobne iskaznice nositelja najma i svih članova kućanstva,
  3. Izjavu o visini ponuđenog iznosa mjesečnog najma stana,
  4. Potvrdu poslodavca da je član kućanstva u radnom odnosu.

 

Početni iznos mjesečnog najma stana je 350,00 kuna, a kriterij odabira ponude za najam stana je ponuda sa najvišim iznosom mjesečnog najma stana.

Najam stana je na određeno vrijeme i to do prodaje istoga.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da svoju pismenu prijavu o najmu stana dostave poštom ili osobno u tajništvo škole s potrebnom dokumentacijom zaključno s danom 20.10.2020. godine do 13:00 sati.

 

 

 

Popovac, 12.10.2020. godine

 

 

RAVNATELJICA    

JADRANKA SABLJAK

Obustava javnog poziva za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac

Općina Popovac obavještava da se obustavlja se javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2019. do 2021. godine za proračunsku 2020. godinu zbog iskorištenosti sredstava iz proračuna Općine Popovac za 2020. godinu za navedenu potporu.

Original dokument pronađite ovdje.

Obavijest o sufinanciranju udžbenika za školsku godinu 2020./2021.

Obavijest o sufinanciranju udžbenika za učenike osnovne i srednje škole s mjestom prebivališta na području Općine Popovac

Općina Popovac u školskoj godini 2020./2021. sufinancirati će u cijelosti nabavku radne bilježnice i mapu za likovni odgoj za učenike osnovne škole s mjestom prebivališta na području Općine Popovac. 
 
Radne bilježnice i mapa za likovni odgoj će učenike dočekati na školskim klupama prvi dan škole.
 

Općina Popovac u školskoj godini 2020./2021. sufinancirati će nabavku udžbenika za učenike srednjih škola s mjestom prebivališta na području Općine Popovac u iznosu od 750,00 kn po učeniku.

Zahtjevi se mogu predati poštom na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32 ili osobno u uredu općine.

Rok za predaju zahtjeva je 30. rujna 2020. godine.

 

Napomena: Zahtjev za sufinanciranje nabavke udžbenika za učenike srednjih škola može se preuzeti u prostorijama Općine Popovac ili ovdje:

Obrazac privole srednja škola

Odluka udžbenici

Obrazac Zahtjeva Srednja škola