Javni natječaj

Na temelju članka 28., 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Popovac raspisuje

OGLAS

za prijam u službu namještenika
u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac na određeno vrijeme
– Komunalni radnik – 3 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju 2 (dva) mjeseca

Prijave na Oglas s prilozima se podnose u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s obveznom naznakom: „ Za Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac – ne otvaraj“ preporučeno poštom na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32., 31 303 Popovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u službene prostorije Općine Popovac u Popovcu, Vladimira Nazora 32.

Kandidati će o rezultatima Oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zadržava se pravo poništenja Oglasa, u cijelosti ili djelomično.

Tekst natječaja u cijelosti: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=133324757

Upute i obavijest kandidatima

Provođenje deratizacije

Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Popovac.

Tvrtka “Pestrid” d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, Š. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Popovac od 08. do 10.05.2023. godine.

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađala do prvog vremenski pogodnog termina.

Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Koordinatori: Vedran Bertić, sanitarni tehničar (098 705020)

Dodatne informacije:

 

za Pestrid d.o.o.
Vedran Bertić, san. teh