Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Popovac za razdoblje 2021. – 2024. godine“

 

JAVNI POZIV

za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Popovac za razdoblje 2021.- 2024. godine“

PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Popovac za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2024. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

MJERA 1.: potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

MJERA 2.: financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu

MJERA 3.: kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma

MJERA 4.: poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu

MJERA 5.: potpore za autohtonu eno i gastro ponudu

Opširnije

Javni poziv za sufinanciranje troškova priključenja na plinsku mrežu

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za proračunsku 2024. godinu

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2023. do 2026. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2024. godini:

  • mjera 3. SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA PLINSKU MREŽU 
  1. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

  1. MJERE OBUHVAĆE OVIM JAVNIM POZIVOM

MJERA 3 – SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA PLINSKU MREŽU

Prihvatljivi korisnici:

Osobe – vlasnici stambenog objekta u kojem prebivaju i borave, a koji priključuju na plinsku mrežu.

Prihvatljivi troškovi:

  • Naknada za priključenje na plinsku mrežu, naknade dimnjačaru i sl.
  • Izvođenje plinskog priključka – od ulične plinske mreže do objekta zaključno sa plinskim ventilom na objektu
  • Mjerno-regulacijski set – plinski ormarić sa regulatorom tlaka i pripadajućom opremom Opširnije

Javni poziv za sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije

Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2023. do 2026. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2024. godini:
– mjera 9. sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju u Mjeri 9. sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije:
– Trošak liječničkog pregleda
– Trošak osnovnih predavanja za prometne propise i sigurnosna pravila, prvu pomoć i upravljanje vozilom
– Troškovi prvog polaganja vozačkog ispita i prve pomoći

Općina će sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije 50% od ukupne cijene polaganja vozačkog ispita.

Opširnije

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima-projektima udruga u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba za 2024. godinu

Javni Natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za udruge koje su programski usmjerene na rad u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba od interesa za Općinu Popovac.

Općina Popovac na temelju ovog Natječaja udrugama u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba koje će zadovoljiti tražene kriterije, dodijelit će financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Popovac za 2024. godinu.

Natječajna dokumetacija:

I. JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata koje provode udruge

II. Upute za prijavitelje

III. Popis priloga koji se prilažu prijavi

Obrazac 1- OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 2 – OBRAZAC PRORAČUNA

Obrazac 3 – OBRAZAC ZA OCJENU KVALITETE

Obrazac 4 – IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Obrazac 5 – OPISNI IZVJEŠTAJ

Obrazac 6 – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Obrazac 7 – IZJAVA O PARTNERSTVU