Javni poziv za provođenje mjera iz Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Popovac za razdoblje 2023. – 2026. u 2024. godini

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi na području Općine Popovac za razdoblje od 2023-2026., u 2024. godini iz Proračuna Općine Popovac za sljedeće mjere:

 • MJERA 1.: Potpora u sektoru biljne proizvodnje
  1.1.Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu
 • MJERA 2.: Potpora u sektoru poljoprivredne opreme
  2.1.Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača)
 • MJERA 3.:Potpora u sektoru stočarstva
  3.1.Subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja u sektoru stočarstva (
  govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo, kozarstvo..)
 • MJERA 4.:Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
  4.2.Subvencioniranje držanja pčela, proizvodnje meda i ostalih pčelinjih proizvoda

Više informacija: Javni poziv
Obrasci: 
OBRAZAC – POLJ 1
OBRAZAC – POLJ 2
OBRAZAC – POLJ 3
OBRAZAC – POLJ 4

Javni natječaj

Na temelju članka 28., 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Popovac raspisuje

OGLAS

za prijam u službu namještenika
u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac na određeno vrijeme
– Pomoćni komunalni radnik – 3 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme od sedam mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju 2 (dva) mjeseca

Prijave na Oglas s prilozima se podnose u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s obveznom naznakom: „ Za Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac – ne otvaraj“ preporučeno poštom na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32., 31 303 Popovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u službene prostorije Općine Popovac u Popovcu, Vladimira Nazora 32.

Kandidati će o rezultatima Oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zadržava se pravo poništenja Oglasa, u cijelosti ili djelomično.

Tekst natječaja u cijelosti: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=133324757

Upute i obavijest kandidatima

Obavijest o dodijeli uskrsnice za umirovljenike

Svi umirovljenici sa područja Općine Popovac, čija mirovina ne prelazi iznos 270,00 EURA (domaća i strana), imaju pravo na uskrsnicu od Općine Popovac u iznosu od 35,00 EURA, a umirovljenici čija mirovina iznosi od 270,01 do 540,00 EURA (domaća i strana) imaju pravo na iznos od 25,00 EURA.

Ukoliko postoji dugovanje umirovljenika ili člana kućanstva umirovljenika prema Općini Popovac u iznosu većem od 50,00 eura uskrsnicom će se umanjivati dugovanje prema Općini Popovac.

Raspored podijele uskrsnice:

 • U Kneževu: 21.03.2024. godine. u vremenu od 09,00-13,00 sati (u mjesnom odboru);
 • U Branjini: 21.03.2024. godine u vremenu od 09,00-12,00 sati (u mjesnom odboru);
 • U Popovcu: 21.03.2024. godine u vremenu od 09,00-13,00 sati (u uredu općine).

SA SOBOM OBAVEZNO TREBA DONIJETI NA UVID OSOBNU ISKAZNICU, OIB I ODREZAK OD MIROVINE ZA SIJEČANJ ILI VELJAČU 2024. GODINE. NAKON OVE PODJELE, USKRSNICA ĆE SE MOĆI PODIĆI SAMO U UREDU OPĆINE POPOVAC ZAKLJUČNO DO 27.03.2024. GODINE

Provođenje deratizacije

Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Popovac.

Tvrtka “Pestrid” d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, Š. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Popovac od 11. do 15. ožujka 2024. godine.

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađala do prvog vremenski pogodnog termina.

Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Koordinatori: Vedran Bertić, sanitarni tehničar (098 705020)

Dodatne informacije:

 

za Pestrid d.o.o.
Vedran Bertić, san. teh