Tretiranje komaraca

Obavijest o provedbi adulticidnog tretmana komaraca sa zemlje.

Dana 04. rujna 2023.g. (od 19:00 do 22:00 sata) tvrtka Pestrid d.o.o., Bilje, Š. Petefija 109, provesti će adulticidni tretman komaraca sa zemlje na području Općine Popovac.

Napomena: u slučaju nepovoljnog vremena s oborinama ili većih strujanja zraka, tretman se odgađa na slijedeći dan.

Upozoravamo: 

  • Vozače na pojačani oprez kod nailaska na dimnu zavjesu
  • Roditelje da spriječe nepotrebno izlaganje djece instekticidu
  • Građane s dišnim smetnjama kao i sve ostale da se ne izlažu dimu
  • Pčelare da zatvore svoje košnice.

Dodatne informacije:

Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva za 2023. godinu

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne Novine“ broj:18/22, 46/22, 119/22, 71/23),pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaju se korisniku zajamčene minimalne naknade što između ostalih troškova stanovanja uključuje i troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva.

Sukladno točki 5. ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2023. GODINU (“Narodne novine”, broj: 104/22), mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 155,29 eura po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Ovim putem pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od 01. rujna 2023. godine do 30. rujna 2023. godine podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja u dijelu koji se odnosi na troškove ogrjeva. Sastavni dio obrasca zahtjeva koji je potrebno ispuniti su: Izjava korisnika zajamčene minimalne naknade da se grije na drva i IBAN računa na koji se uplaćuje zajamčena minimalna naknada.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na www.popovac.hr ili svakim radnim danom u zgradi Općine Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac.

Uz zahtjev se podnosi :

  • preslika Rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad (Centra za socijalnu skrb) Beli Manastir o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu , i
  • obostrana preslika osobne iskaznice.

Obrazac zahtjeva preuzmite ovdje.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE POPOVAC