Poziv roditeljima predškolske djece s područja Općine Popovac – darivanje povodom božićnih i novogodišnjih blagdana

Općina Popovac će povodom Božićnih i novogodišnjih blagdana, darivati:

 • svu djecu s prebivalištem na području Općine Popovac, do navršenih 15 godina starosti

Pozivamo sve roditelje djece predškolske dobi da do 15. prosinca 2023. godine prijave djecu za dobivanje prigodnih paketića povodom Božićnih i novogodišnjih blagdana.

Djecu koja pohađaju osnovnu školu nije potrebno prijavljivati.

Prijave se mogu izvršiti svakim radnim danom u putem e-maila: racunovodstvo@popovac.hr ili osobno u prostorije Općine Popovac ili na brojeve telefona 031/728-059, 031/728-123.

Potrebni podatci za prijavu djeteta su: ime i prezime djeteta, ime roditelja, datum rođenja djeteta, mjesto stanovanja i OIB djeteta.

Paketići će se darivati na školskoj priredbi povodom nadolazećih blagdana koja će se održati 21. prosinca 2023. godine u domu kulture u Popovcu, Vladimira Nazora 32.

Molim da se pridržavate roka prijave, jer nakon isteka istog, nećemo zaprimati prijave.

JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova smještaja studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju

Na temelju članka 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje troškova smještaja studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju i članka 46. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik Općine Popovac“ broj 1/20 i 3/21) Općinski načelnik Općine Popovac raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje troškova smještaja
studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se javni poziv za dodjelu sufinanciranje troškova smještaja studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Prihvatljivi korisnici sufinanciranja iz točke I. javnog poziva su redoviti studenti – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi:
Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju su:
trošak smještaja u studentskom domu
trošak privatnog smještaja

Iznos sufinanciranja:
Općina će sufinancirati trošak smještaja u iznosu od 66,36 eura mjesečno. Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja osiguravaju se u proračunu Općine Popovac.

III. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Uz obrazac zahtjeva podnositelj zahtjeva prilaže slijedeću dokumentaciju:

 • preslika ugovora o najmu stana ili potvrda o boravištu na adresu privatnog smještaja ili preslika ugovora sa studentskim domom
 • uvjerenje o prebivalištu studenta (ne starije od 6 mjeseci) ili preslik osobne studenta
 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
 • potvrda o upisu u studentsku godinu kao redoviti student.

Popunjeni zahtjev uz potrebnu dokumentaciju dostavlja se na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac uz naznaku „Prijava na javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju“ ili osobno u prostorije Općine Popovac.

Rok za dostavu zahtjeva 08. prosinac 2023. godine.

Javni poziv smještaj – studenti

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje studenti 2023

 

Općinski načelnik
Zoran Kontak, dipl.oec

Obavijest o dodjeli božićnice za umirovljenike

SVI UMIROVLJENICI SA PODRUČJA OPĆINE POPOVAC, ČIJA MIROVINA NE PRELAZI IZNOS OD 270,00 EURA (domaća i strana), IMAJU PRAVO NA BOŽIĆNICU U IZNOSU OD 35,00 EURA, A UMIROVLJENICI ČIJA MIROVINA IZNOSI OD 270,01 DO 540,00 EURA (domaća i strana) IMAJU PRAVO NA BOŽIĆNICU U IZNOSU OD 25,00 EURA.

Ukoliko postoji dugovanje umirovljenika ili člana kućanstva umirovljenika prema Općini Popovac u iznosu većem od 50,00 eura božićnicom će se umanjivati dugovanje prema Općini Popovac.

RASPORED PODJELE BOŽIĆNICE:

U POPOVCU: 06.12.2023. godine u vremenu od 09,00 – 13,00 sati (u prostorijama općine)

U KNEŽEVU: 06.12.2023. godine u vremenu od 09,00 – 13,00 sati (u domu kulture, Osječka 7)

U BRANJINI: 06.12.2023. godine u vremenu od 09,00 – 13,00 sati (u mjesnom uredu)

SA SOBOM OBAVEZNO TREBA DONIJETI NA UVID OSOBNU ISKAZNICU, OIB I ODREZAK OD MIROVINE ZA RUJAN ILI LISTOPAD 2023. GODINE. NAKON OVE PODJELE, BOŽIĆNICA ĆE SE MOĆI PODIĆI SAMO U UREDU OPĆINE POPOVAC ZAKLJUČNO SA 08.12.2023. GODINE.

Općina Popovac

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Popovac za razdoblje 2023. – 2026. u 2023. godini

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi na području Općine Popovac za razdoblje od 2023-2026., u 2023. godini iz Proračuna Općine Popovac za sljedeće mjere:

 • MJERA 1.: Potpora u sektoru biljne proizvodnje
  1.1.Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu
 • MJERA 2.: Potpora u sektoru poljoprivredne opreme
  2.1.Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača)
 • MJERA 3.:Potpora u sektoru stočarstva
  3.1.Subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja u sektoru stočarstva (
  govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo, kozarstvo..)
 • MJERA 4.:Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
  4.2.Subvencioniranje držanja pčela, proizvodnje meda i ostalih pčelinjih proizvoda

Više informacija: Javni poziv
Obrasci: 
OBRAZAC – POLJ 1
OBRAZAC – POLJ 2
OBRAZAC – POLJ 3
OBRAZAC – POLJ 4