JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova smještaja studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju

Na temelju članka 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje troškova smještaja studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju i članka 46. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik Općine Popovac“ broj 1/20 i 3/21) Općinski načelnik Općine Popovac raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje troškova smještaja
studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se javni poziv za dodjelu sufinanciranje troškova smještaja studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Prihvatljivi korisnici sufinanciranja iz točke I. javnog poziva su redoviti studenti – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi:
Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju su:
trošak smještaja u studentskom domu
trošak privatnog smještaja

Iznos sufinanciranja:
Općina će sufinancirati trošak smještaja u iznosu od 66,36 eura mjesečno. Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja osiguravaju se u proračunu Općine Popovac.

III. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Uz obrazac zahtjeva podnositelj zahtjeva prilaže slijedeću dokumentaciju:

  • preslika ugovora o najmu stana ili potvrda o boravištu na adresu privatnog smještaja ili preslika ugovora sa studentskim domom
  • uvjerenje o prebivalištu studenta (ne starije od 6 mjeseci) ili preslik osobne studenta
  • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
  • potvrda o upisu u studentsku godinu kao redoviti student.

Popunjeni zahtjev uz potrebnu dokumentaciju dostavlja se na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac uz naznaku „Prijava na javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju“ ili osobno u prostorije Općine Popovac.

Rok za dostavu zahtjeva 08. prosinac 2023. godine.

Javni poziv smještaj – studenti

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje studenti 2023

 

Općinski načelnik
Zoran Kontak, dipl.oec

Print Friendly, PDF & Email