Izvješće s javne rasprave

izvjesceNa temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Popovac, KLASA: 350-02/14-01/02, URBROJ: 2100/08-02/13-01, Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac, u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova na području Općine Popovac, objavila je javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovac.

Opširnije

Javni poziv udrugama

Općina Popovac poziva sve udruge s područja Općine Popovac da svoje zahtjeve za sufinanciranje iz proračuna u 2015. godini dostave zaključno do 15. listopada 2014. godine na adresu Općine Popovac, ili osobno u odjel računovodstva.