Izvješće s javne rasprave

izvjesceNa temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Popovac, KLASA: 350-02/14-01/02, URBROJ: 2100/08-02/13-01, Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac, u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova na području Općine Popovac, objavila je javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovac.

Javna rasprava započela je 20. prosinca 2014. godine i završila 27. p

rosinca 2014. godine.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovac održan je u prostorijama Općine Popovac, U Popovcu, V. Nazora 32, od 20. prosinca 2014. godine do 27. prosinca 2014. godine, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Popovac u postupku javne rasprave održano je dana 22. prosinca 2014. god. u 11,00 sati u Općini Popovac (Općinska vijećnica).

Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Plana prostornog uređenja Općine Popovac mogli su se za vrijeme trajanja javne rasprave davati na sljedeći način:
– upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana,
– dati usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te
– predati u pisanom obliku u Jedinstveni upravni odjel općine Popovac ili dostaviti poštom na adresu: V. Nazora 32, 31303 Popovac.
Rok za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Plana je zaključno s 02.
siječnja 2015. godine.

Više informacija OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email