Obavijest o javnoj raspravi

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

III. IZMJENA I DOPUNA PPUO POPOVAC

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će petnaest (15) dana u vremenu od 07.07.2023. godine do 21.07.2023. godine.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Popovac, Popovac, Vladimira Nazora 32, svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana. Javno izlaganje održati će se 07.07.2023. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Popovac, Popovac, Vladimira Nazora 32.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

– upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,
– unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,
– dostaviti osobno ili putem preporučene pošiljke na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac ili na adresu elektroničke pošte popovac@popovac.hr

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti najkasnije do 21.07.2023. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Objava javna rasprava

Prijedlog III. izmjena i dopuna PPUO Popovac (.zip datoteka 60MB)

Objava Odluke o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželi faza III u Općini Popovac i Općini Draž“ UP.02.1.1.16.0309

Općina Popovac objavljuje ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželi faza III u Općini Popovac i Općini Draž“ UP.02.1.1.16.0309“ temeljem Javnog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželi faza III u Općini Popovac i Općini Draž“ UP.02.1.1.16.0309 (dalje u tekstu: Javni oglas) za radno mjesto radnica za pomoć u kući-pružanje potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju do 2 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 1 mjeseca.

Odluka o odabiru kandidata.

Tretiranje komaraca

Obavijest o provedbi adulticidnog tretmana komaraca sa zemlje.

Dana 23. lipnja 2023.g. (od 19:00 do 22:00 sata) tvrtka Pestrid d.o.o., Bilje, Š. Petefija 109, provesti će adulticidni tretman komaraca sa zemlje na području Općine Popovac.

Napomena: u slučaju nepovoljnog vremena s oborinama ili većih strujanja zraka, tretman se odgađa na slijedeći dan.

Upozoravamo: 

  • Vozače na pojačani oprez kod nailaska na dimnu zavjesu
  • Roditelje da spriječe nepotrebno izlaganje djece instekticidu
  • Građane s dišnim smetnjama kao i sve ostale da se ne izlažu dimu
  • Pčelare da zatvore svoje košnice.

Dodatne informacije:

14. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasne mladeži i podmlatka

U Općini Popovac dana 18. lipnja 2023. godine održati će se 14. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasne mladeži i podmlatka od 6 do 12 godina i vatrogasne mladeži od 12 do 16 godina“

Natjecanje će se održati na prostoru nogometnog igrališta NK Hajduka, Športska ulica 13.

PROGRAM NATJECANJA:

  • 08,45 – 09,00 OTVORENJE NATJECANJA
  • 09,00 – 14,15 NATJECANJE POMLADKA I MLADEŽI
  • 14,15 – 15,00 OBRADA NATJECATELJSKIH REZULTATA
  • 15,00 – 15,15 POSTROJAVANJE NATJECATELJSKIH DESETINA
  • 15,45 – 16,00 ZATVARANJE NATJECANJA