Korištenje usluge potpore i podrške u kućanstvu u okviru projekta „Zajedno za bolju i sretniju budućnost“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10 URBROJ:524-06-02-01/1-19-509 od 10. siječnja 2019. godine iz „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda – kodni broj UP.02.1.1.05.0244 od 17. siječnja 2019. godine u sklopu projekta „Zajedno za bolju i sretniju budućnost“, te članka 31. Statuta Gradskog društva Crvenog Križa Beli Manastir (u daljnjem tekstu GDCK Beli Manastir) ravnateljica GDCK Beli Manastir objavljuje

 

P O Z I V

za iskaz interesa starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Grada Belog Manastira, Općine Petlovac i Općine Popovac za korištenje usluge potpore i podrške u kućanstvu u okviru projekta „Zajedno za bolju i sretniju budućnost“

Ovim putem pozivaju se starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju s područja Grada Belog Manastira, Općine Petlovac i Općine Popovac kojima su potrebne potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da ISKAŽU INTERES za korištenjem sljedećih oblika potpore i podrške:

  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,

  • briga o higijeni,

  • pomoć u socijalnoj integraciji,

  • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),

  • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Opširnije

Dodjela stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti svi studenti sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranih i stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih studija.

Prijave na poziv dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave na adresu: Općina Popovac, V. Nazora 32, Popovac, s naznakom “Poziv za dodjelu stipendija”.

Informacije i uvjete prijave pronađite ovdje.

Poziv na testiranje i razgovor (intervju) za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Kandidatima/kinjama koji podnijeli prijavu na Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanjebez zasnivanja radnog odnosa: REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE I KOMUNALNE POSLOVE, testiranje, a potom i razgovor (intervju) održati će se dana 05. svibnja 2017. godine (petak) uprostorijama općinske vijećnice Općine Popovac, V. Nazora 32, Popovac, u vremenu od 09:00 do 10,30 sati.

O terminu održavanja testiranja kandidati/kinje koji su pravodobno podnijeli prijave teispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva biti će obaviješteni pismenim putem.
Opširnije