Javni poziv za dodjelu stipendija za 2020./2021. godinu

Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području Općine Popovac i koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

Iznos stipendije iznosi 500,00 kuna mjesečno.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti svi studenti sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranih i stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih studija:
– sa prebivalištem  na području Općine Popovac,
– koji su državljani Republike Hrvatske,
– koji imaju status redovnog studenta,
– koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu, – koji nemaju dugovanja po osnovi dospjelih novčanih potraživanja od strane Općine Popovac (odnosi se na sve članove obitelji).

Pravo podnošenja nemaju studenti koji ponavljaju godinu, koji su ostvarili pravo na stipendiju od Općine Popovac, a nisu izvršili ugovorne obveze i studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave ovog poziva na internetskim stranicama www.popovac.hr i oglasnoj ploči Općine Popovac, odnosno na najkasnije do 24. studenog 2020. godine pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac, s naznakom „Poziv za dodjelu stipendija“, a moraju sadržavati:

 • zamolbu za dodjelu stipendije
 • uvjerenje o prebivalištu na području Općine Popovac (Policijska postaja Beli Manastir)
 • potvrdu o redovnom upisu studija u akademskoj godini 2020./2021.
 • izjavu da nije korisnik neke druge stipendije ili potpore za studiranje.

Dostava Odluke o dodjeli stipendija vrši se javnom objavom na internetskim stranicama Općine Popovac. Temeljem Odluke o dodjeli stipendija sklapa se Ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati prava i obveze Općine Popovac i stipendiranog studenta.

Ostale informacije mogu se dobiti na telefon 031/728-126.

Original javni poziv – ovdje.

 

Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju

Na temelju članka 46. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik“ Općine Popovac br. 1/18) i Odluke o sufinanciranju troškova smještaja studenata u studenskim domovima i privatnom smještaju („Službeni glasnik“ Općine Popovac br. 6/18) općinski načelnik dana 21. rujna 2020. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje troškova smještaja

studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za dodjelu sufinanciranje troškova smještaja studenata u studentskim domovima i privatnom smještaju.

 1. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici sufinanciranja iz točke I. javnog poziva su redoviti studenti – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju su:

 • trošak smještaja u studentskom domu

 • trošak privatnog smještaja

Iznos sufinanciranja:

Općina će sufinancirati trošak smještaja u iznosu od 250,00 kuna mjesečno. Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja osiguravaju se u proračunu Općine Popovac. Opširnije

JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju

Na temelju članka 46. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik“ Općine Popovac br. 1/18) i Odluke o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju općinski načelnik dana 21. rujna 2020. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u

učeničkim domovima i privatnom smještaju

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za dodjelu sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju.

 1. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici sufinanciranja iz točke I. javnog poziva su učenici srednjih škola – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju su:

 • trošak smještaja u učeničkom domu

 • trošak privatnog smještaja

Iznos sufinanciranja: 

Općina će sufinancirati trošak smještaja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno. Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja osiguravaju se u proračunu Općine Popovac. Opširnije

Javni poziv za prijavu štete od prirodne nepogode mraza na području Općine Popovac

Pozivaju se oštećenici od prirodne nepogode-mraza za područje Općine Popovac da prijave štetu. Prirodna nepogoda od mraza proglašena je Odlukom župana Osječko – baranjske župnije o proglašenju prirodne nepogode od mraza (KLASA: 920-11/20-3, URBROJ: 2158/1-01- 02-20-4, od 26. svibnja 2020.) za područje Osječko-baranjske županije, zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mrazom kojima su nanijete velike materijalne štete na voćarskim kulturama u periodu od 01.03.2020.-10.05.2020. godine.

 

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.

Uz Obrazac PNOBAVEZNO je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

ispunjeni obrazac Izjave 

presliku posjedovnog lista za prijavljenu oštećenu imovinu

presliku Upisnika OPG-a

presliku kartice tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti isplata u slučaju  odobravanja štete

Napomena: obavezno navesti broj stabala i vrstu u Obrascu

Prijave štete podnose se u pravilu na službeni e-mail Općine Popovac procelnik@popovac.hr Oni mještani koji se ne koriste internetom obrasce podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Popovac, V. Nazora 32, 31303 Popovac, te kompletiranu prijavu dostaviti osobno i to radnim od 08:00 do 14:30 sati.

 

Rok za prijavu štete je do 03. lipnja 2020. do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

 

Obrazac pronađite ovdje.

 

Korištenje usluge potpore i podrške u kućanstvu u okviru projekta „Zajedno za bolju i sretniju budućnost“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10 URBROJ:524-06-02-01/1-19-509 od 10. siječnja 2019. godine iz „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda – kodni broj UP.02.1.1.05.0244 od 17. siječnja 2019. godine u sklopu projekta „Zajedno za bolju i sretniju budućnost“, te članka 31. Statuta Gradskog društva Crvenog Križa Beli Manastir (u daljnjem tekstu GDCK Beli Manastir) ravnateljica GDCK Beli Manastir objavljuje

 

P O Z I V

za iskaz interesa starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Grada Belog Manastira, Općine Petlovac i Općine Popovac za korištenje usluge potpore i podrške u kućanstvu u okviru projekta „Zajedno za bolju i sretniju budućnost“

Ovim putem pozivaju se starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju s područja Grada Belog Manastira, Općine Petlovac i Općine Popovac kojima su potrebne potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da ISKAŽU INTERES za korištenjem sljedećih oblika potpore i podrške:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,

 • briga o higijeni,

 • pomoć u socijalnoj integraciji,

 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),

 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Opširnije