Provođenje deratizacije

Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Popovac.

Tvrtka “Pestrid”d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, S. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Popovac u periodu od 28. do 30. ožujka 2018.

Podaci o sredstvu kojim ae se obavljati deratizacija:

  • Trgovački naziv: BROIMOTOR , RATIMOR ŽITNI MAMA
  • aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon (0,005%)
  • otrovnost: biocid
  • antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađala do prvog vremenski pogodnog termina.

Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Kordinatori: Ivan Pavokovi6, sanitarni tehničar (098 132 0034), Davorin Kuslev, sanitarni tehničar (099 3799 304)

Dodatne informacije ovdjeovdje.

„Pomoć sebi i drugima“- radnica za pomoć u kući

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu “Pomoć sebi i drugima” iz prijavnog programa “Zaželi- program zapošljavanja žena” za radno mjesto – radnica za pomoć u kući. Program “Zaželi – program zapošljavanja žena” u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Mjesto rada: naselja općina Bilje i Popovac, Osječko-baranjska županija
Broj traženih radnica: 25 (17 za rad u naseljima Općine Bilje, 8 za rad u naseljima Općine Popovac)

Javni oglas – “Pomoć sebi i drugima”

OBRAZAC 1 – prijava za radni odnost

OBRAZAC 2 – izjava za osposobljavanje