Obavijest za korisnike zajamčene minimalne naknade

 

Korisnici zajamčene minimalne naknade sa prebivalištem na području Općine Popovac – mogu zahtjeve za podmirenje troškova ogrjeva, u iznosu od 950,00 kn, podnositi utorkom i četvrtkom, u vremenu od 09:00 do 12:00 sati, uz predočenje:

  • osobne iskaznice;
  • OIB-a;
  • preslike rješenja Centra za socijalnu skrb, kojim se priznaje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Popovac, 27.07.2015.
Jedinstveni upravni odjel

 

Obavijest o podjeli kanti za razvrstavanje odpada

recikliranje

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i obvezi  osiguravanja uvjeta za razvrstavanje otpada u kućanstvima, Općina Popovac je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša izvršila nabavu kanti za razvrstavanje otpada:

  • žuta kanta za PLASTIKU,
  • zelena kanta za STAKLO
  • plava kanta za PAPIR
  • siva kanta za METAL

Napomena: Nove izmjene u nastavku.

Opširnije