Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Popovac za razdoblje 2021. – 2024. godine“

 

JAVNI POZIV

za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Popovac za razdoblje 2021.- 2024. godine“

PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Popovac za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2024. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

MJERA 1.: potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

MJERA 2.: financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu

MJERA 3.: kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma

MJERA 4.: poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu

MJERA 5.: potpore za autohtonu eno i gastro ponudu

Opširnije

Javni poziv za sufinanciranje troškova priključenja na plinsku mrežu

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za proračunsku 2024. godinu

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2023. do 2026. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2024. godini:

  • mjera 3. SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA PLINSKU MREŽU 
  1. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

  1. MJERE OBUHVAĆE OVIM JAVNIM POZIVOM

MJERA 3 – SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA PLINSKU MREŽU

Prihvatljivi korisnici:

Osobe – vlasnici stambenog objekta u kojem prebivaju i borave, a koji priključuju na plinsku mrežu.

Prihvatljivi troškovi:

  • Naknada za priključenje na plinsku mrežu, naknade dimnjačaru i sl.
  • Izvođenje plinskog priključka – od ulične plinske mreže do objekta zaključno sa plinskim ventilom na objektu
  • Mjerno-regulacijski set – plinski ormarić sa regulatorom tlaka i pripadajućom opremom Opširnije