Javni poziv za prijavu štete od prirodne nepogode mraza na području Općine Popovac

Pozivaju se oštećenici od prirodne nepogode-mraza za područje Općine Popovac da prijave štetu. Prirodna nepogoda od mraza proglašena je Odlukom župana Osječko – baranjske župnije o proglašenju prirodne nepogode od mraza (KLASA: 920-11/20-3, URBROJ: 2158/1-01- 02-20-4, od 26. svibnja 2020.) za područje Osječko-baranjske županije, zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mrazom kojima su nanijete velike materijalne štete na voćarskim kulturama u periodu od 01.03.2020.-10.05.2020. godine.

 

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.

Uz Obrazac PNOBAVEZNO je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

ispunjeni obrazac Izjave 

presliku posjedovnog lista za prijavljenu oštećenu imovinu

presliku Upisnika OPG-a

presliku kartice tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti isplata u slučaju  odobravanja štete

Napomena: obavezno navesti broj stabala i vrstu u Obrascu

Prijave štete podnose se u pravilu na službeni e-mail Općine Popovac procelnik@popovac.hr Oni mještani koji se ne koriste internetom obrasce podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Popovac, V. Nazora 32, 31303 Popovac, te kompletiranu prijavu dostaviti osobno i to radnim od 08:00 do 14:30 sati.

 

Rok za prijavu štete je do 03. lipnja 2020. do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

 

Obrazac pronađite ovdje.

 

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Javni poziv za financiranje projekata u 2020. godini za poljoprivredna gospodarstva sa područja naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje projekata u 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Cilj Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socioekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Cilj projekta mora se odnositi na:

 1. Modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
 2. Povećanje proizvodnog kapaciteta.

Potpora po korisniku može iznositi najviše 60.000,00 HRK. Maksimalno vrijeme provedbe projekta je šest (6) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji su samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u trenutku objave Natječaja, ekonomske veličine od 500 do 4.999 EUR standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi za financiranje su:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
 2. kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade,
 3. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 4. kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (nove i rabljene),
 5. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta),
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade,
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 1.1.2020. godine.

Početak prijave na Natječaj je 11.05.2020., a krajnji rok za prijavu je 25.05.2020. godine.

Sve informacije vezane uz Natječaj i prijavu na isti možete provjeriti na stranici Ministarstva poljoprivrede – https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta raspisalo javni poziv za Program “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina” za 2020. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta raspisalo je otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 12. svibnja 2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 26. svibnja 2020. godine.

Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) a namijenjen je za:

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.

Sve informacije o Programu „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168