Obavijest

Obavještavamo prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima/projektima udruga u sportu za 2016. godinu da je u Općinskim dokumetima, kategorija “Natječaji – objave” objavljena Odluka o financiranju projekata i programa koju u 2016. godini provode udruge u području sporta.

Prijava za edukaciju

Prijava za edukaciju za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja za modul za profesionalne korisnike.

Pozivaju se svi zainteresirani da se prijave u Općinu Popovac, ured Ančice Gajšek,  broj mobitela: 0998520782 u vremenu od 8:00-13:00 sati, te da dostave OIB i broj telefona.

Općina sufinancira 100% troškove edukacije.

Zainteresirani se mogu prijaviti najkasnije do 25. ožujka 2016. godine.

Napomena: osobe koje su se prijavile kod Nikole Šarića ne moraju se ponovno prijavljivati.

Poziv učenicima srednjih škola sa prebivalištem na području Općine Popovac o sufinanciranju troškova smještaja

Pozivaju se zakonski zastupnici učenika srednjih škola koji su smješteni u učeničke domove da mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troška smještaja učenika u iznosu od 250,00 kuna mjesečno.

Zahtjevi se mogu podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Popovac svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 12,00 sati.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. potvrda o upisu u srednju školu,
2. preslika ugovora o smještaju u učenički dom,
3. izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,
4. uvjerenje o prebivalištu učenika (ne starije od šest mjeseci) i
5. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

Popovac, 10. 03. 2016.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE POPOVAC

Podjele Uskrsnice

SVI UMIROVLJENICI SA PODRUČJA OPĆINE POPOVAC, ČIJA MIROVINA NE PRELAZI IZNOS OD 1.750,00 KUNA (domaća i strana), IMAJU PRAVO NA USKRSNICU OD OPĆINE POPOVAC u iznosu od 100,00 kuna.

RASPORED PODJELE USKRSNICE :
U KNEŽEVU: 17.03. 2016. g. u vremenu od 08,00-10,00 sati (u Mj. odboru)
U BRANJINI: 17.03. 2016. g. u vremenu od 10,10-12,00 sati (u Mj. odboru)
U POPOVCU: 17.03. 2016. g. u vremenu od 12,10- 15,00 sati(u Općini)

SA SOBOM OBAVEZNO TREBA DONIJETI NA UVID OSOBNU ISKAZNICU, OIB I ZADNJI ODREZAK OD MIROVINE. NAKON OVE PODJELE, USKRSNICA ĆE SE MOĆI PODIĆI SAMO U UREDU OPĆINE POPOVAC ZAKLJUČNO DO 25.03.2016. GODINE

Općina Popovac