Obavijest o objavi Javnog poziva za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Obavještavamo sve zainteresirane građane (vlasnici stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice ili vlasnici stambenih jedinica koji su po načelu solidarnosti već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje) da je dana 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju Opširnije

Obavijest o dodjeli uskrsnice za umirovljenike

Načelnik Općine Popovac Zoran Kontak donio je Odluku o dodjeli uskrsnice za umirovljenike.
 
Uskrsnice će se davati u novčanom iznosu od 200,00 kuna po umirovljeniku uz visinu mirovine do 2.000,00 kn i u novčanom iznosu od 100,00 kuna po umirovljeniku uz visinu mirovine od 2000,01 kn do 4.000,00 kn.
 
Ukoliko postoji dugovanje umirovljenika ili člana kućanstva umirovljenika prema Općini Popovac u iznosu većem od 200,00 kuna, uskrsnicom će se umanjivati dugovanje prema Općini Popovac.

 

Rasporede podjele uskrsnice:

U Kneževu: 01.04.2022. godine u vremenu od 08,30 do 13,00 sati (u mjesnom odboru)
U Branjini: 01.04.2022. godine u vremenu od 09,00 do 12,00 sati (u mjesnom odboru)
U Popovcu: 01.04.2022. godine u vremenu od 09,00-13,00 sati (u mjesnom odboru)

 

SA SOBOM OBAVEZNO TREBA DONIJETI NA UVID OSOBNU ISKAZNICU, OIB I ODREZAK OD MIROVINE ZA PROSINAC ILI SIJEČANJ ILI VELJAČU. NAKON OVE PODJELE, USKRSNICA ĆE SE MOĆI PODIĆI SAMO U UREDU OPĆINE POPOVAC ZAKLJUČNO SA 08.04.2022. GODINE

 

Odluka o dodjeli uskrsnice umirovljencima

Javni natječaj

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11. i 04/18. i 112/19.), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Popovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac na određeno vrijeme

– komunalni radnik – 2 izvršitelja/izvršiteljice na vrijeme od sedam mjeseci.

Prijave na natječaj s prilozima podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, a sukladno čl. 19. st. 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac – ne otvaraj«, preporučeno poštom na adresu: Općina Popovac, V. Nazora 32, 31303 Popovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u službene prostorije Općine Popovac.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Tekst natječaja u cijelosti: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8333678.html

Javni poziv za za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za proračunsku 2022. godinu

Općinski načelnik dana 03. ožujka 2022. godine raspisuje javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2022. godini:

  • mjera 1. izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Popovac.

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i boravištem na području Općine Popovac kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjene na području Popovac te fizičke osobe koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju u Mjeri 1. izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Popovac su:

  • trošak izgradnje objekta
  • geodetski troškovi
  • troškovi projektiranja
  • troškovi uporabne dozvole
  • trošak kupnje objekta.

Općina će sufinancirati izgradnju novih stambenih objekata i kupnju stambenih objekata, u iznosu od 25.000,00 kuna po objektu pod uvjetom da vlasnik objekta nakon šest mjeseci počne stanovati u uređenom objektu, da objekt ne proda najmanje 10 godina računajući od godine u kojoj je ostvario potporu.

Opširnije informacije možete dobiti u nastavku: