Provođenje deratizacije

Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Popovac.

Tvrtka “Pestrid”d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, S. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Popovac u dana 4. i 5. studenog 2019.g.

Podaci o sredstvu kojim ae se obavljati deratizacija:

  • Trgovački naziv: BROMOTRID ŽITNI MAMAC
  • aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon (0,005%)
  • otrovnost: biocid
  • antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađala do prvog vremenski pogodnog termina.

Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Kordinatori: Ivan Pavoković, sanitarni tehničar (098 309 470)

Dodatne informacije ovdjeovdje.

za Pestrid d.o.o.
Ivan Pavoković, san. teh.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac, na radno mjesto – referent za računovodstvo i financijske poslove, upućuje – Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Pisano testiranje: 04. studenoga 2019. godine (ponedjeljak) u 9:00 sati u prostorijama Općine Popovac, V. Nazora 32, Popovac

Intervju: 06.  studenoga 2019. godine (srijeda) u 9:00 sati u prostorijama Općine Popovac, V. Nazora 32, Popovac

Opširnije