Javni uvid na nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Popovac

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 06. lipnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Popovac (dalje: Program), putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac ili slanjem emaila na adresu procelnik@popovac.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Popovac.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.
Nacrt prijedloga Programa objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Popovac www.popovac.hr predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Programa.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

Obavijest o javnom uvidu
Obrazac programa
Tablica
Obrazloženje Obrasca Programa
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

k.o. Popovac
k.o. Branjina
k.o. Branjin vrh