Poziv učenicima srednjih škola sa prebivalištem na području Općine Popovac o sufinanciranju troškova smještaja

Pozivaju se zakonski zastupnici učenika srednjih škola koji su smješteni u učeničke domove da mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troška smještaja učenika u iznosu od 250,00 kuna mjesečno.

Zahtjevi se mogu podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Popovac svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 12,00 sati.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. potvrda o upisu u srednju školu,
2. preslika ugovora o smještaju u učenički dom,
3. izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,
4. uvjerenje o prebivalištu učenika (ne starije od šest mjeseci) i
5. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

Popovac, 10. 03. 2016.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE POPOVAC

Print Friendly, PDF & Email