Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Javni poziv za financiranje projekata u 2020. godini za poljoprivredna gospodarstva sa područja naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje projekata u 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Cilj Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socioekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Cilj projekta mora se odnositi na:

 1. Modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
 2. Povećanje proizvodnog kapaciteta.

Potpora po korisniku može iznositi najviše 60.000,00 HRK. Maksimalno vrijeme provedbe projekta je šest (6) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji su samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u trenutku objave Natječaja, ekonomske veličine od 500 do 4.999 EUR standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi za financiranje su:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
 2. kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade,
 3. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 4. kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (nove i rabljene),
 5. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta),
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade,
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 1.1.2020. godine.

Početak prijave na Natječaj je 11.05.2020., a krajnji rok za prijavu je 25.05.2020. godine.

Sve informacije vezane uz Natječaj i prijavu na isti možete provjeriti na stranici Ministarstva poljoprivrede – https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198

Print Friendly, PDF & Email