Javni poziv za prijavu štete od prirodne nepogode mraza na području Općine Popovac

Pozivaju se oštećenici od prirodne nepogode-mraza za područje Općine Popovac da prijave štetu. Prirodna nepogoda od mraza proglašena je Odlukom župana Osječko – baranjske župnije o proglašenju prirodne nepogode od mraza (KLASA: 920-11/20-3, URBROJ: 2158/1-01- 02-20-4, od 26. svibnja 2020.) za područje Osječko-baranjske županije, zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mrazom kojima su nanijete velike materijalne štete na voćarskim kulturama u periodu od 01.03.2020.-10.05.2020. godine.

 

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.

Uz Obrazac PNOBAVEZNO je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

ispunjeni obrazac Izjave 

presliku posjedovnog lista za prijavljenu oštećenu imovinu

presliku Upisnika OPG-a

presliku kartice tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti isplata u slučaju  odobravanja štete

Napomena: obavezno navesti broj stabala i vrstu u Obrascu

Prijave štete podnose se u pravilu na službeni e-mail Općine Popovac procelnik@popovac.hr Oni mještani koji se ne koriste internetom obrasce podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Popovac, V. Nazora 32, 31303 Popovac, te kompletiranu prijavu dostaviti osobno i to radnim od 08:00 do 14:30 sati.

 

Rok za prijavu štete je do 03. lipnja 2020. do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

 

Obrazac pronađite ovdje.

 

Print Friendly, PDF & Email