„Pomoć sebi i drugima“- radnica za pomoć u kući

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu “Pomoć sebi i drugima” iz prijavnog programa “Zaželi- program zapošljavanja žena” za radno mjesto – radnica za pomoć u kući. Program “Zaželi – program zapošljavanja žena” u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Mjesto rada: naselja općina Bilje i Popovac, Osječko-baranjska županija
Broj traženih radnica: 25 (17 za rad u naseljima Općine Bilje, 8 za rad u naseljima Općine Popovac)

Javni oglas – “Pomoć sebi i drugima”

OBRAZAC 1 – prijava za radni odnost

OBRAZAC 2 – izjava za osposobljavanje

Print Friendly, PDF & Email