Obavijest o javnoj raspravi

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

III. IZMJENA I DOPUNA PPUO POPOVAC

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će petnaest (15) dana u vremenu od 07.07.2023. godine do 21.07.2023. godine.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Popovac, Popovac, Vladimira Nazora 32, svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana. Javno izlaganje održati će se 07.07.2023. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Popovac, Popovac, Vladimira Nazora 32.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

– upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,
– unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,
– dostaviti osobno ili putem preporučene pošiljke na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac ili na adresu elektroničke pošte popovac@popovac.hr

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti najkasnije do 21.07.2023. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Objava javna rasprava

Prijedlog III. izmjena i dopuna PPUO Popovac (.zip datoteka 60MB)

Print Friendly, PDF & Email