Dodjela stipendija za akademsku godinu 2014./2015.

stipendijeJavni natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2014./2015. redovnim studentima na preddiplomskim i diplomskim studijima
Predmet natječaja je dodjela (2) dvije stipendije studentima s područja Općine Popovac za akademsku godinu 2014./2015.

1.  Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranih i stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih studija:
– sa prebivalištem  na području Općine Popovac,
– koji su državljani Republike Hrvatske,
– koji imaju status redovnog studenta,
– koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu, – koji nemaju dugovanja po osnovi dospjelih novčanih potraživanja od strane Općine Popovac (odnosi se na sve članove obitelji).

Više informacija – Ovdje.

Print Friendly, PDF & Email