Javna nabava 01/14-MV: Nabava drobljenog kamena

Općina Popovac pokrenula je postupak javne nabave za nabavku drobljenog kamena.

Da biste preuzeli natječajnu dokumentaciju za javnu nabavu kliknite na ovaj link:

Print Friendly, PDF & Email