JAVNI POZIV – oglas za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Popovac u 2023. godini na određeno vrijeme 

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u Programu javnih radova, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Općinski načelnik Općine Popovac objavljuje

JAVNI POZIV – OGLAS
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Popovac u 2023. godini na određeno vrijeme 

Općina Popovac inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Popovac (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Popovac, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica

PLANIRANI BROJ RADNIKA:
– po Programu „Zajedno za čistiju i zeleniju općinu“ – 2 osobe

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme

VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 3 mjeseca

MJESTO RADA: Općina Popovac

OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina i drugi komunalni poslovi

ISKLJUČIVI UVJET ZA VALJANU PRIJAVU NA OGLAS (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje):

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

Prijave se podnose na adresu Općine Popovac, Vladimira Nazora 32, Popovac ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ (od 24.04.2023. do 02.05.2023.)

Prijave se dostavljaju na obrascu  prijava za javni rad 2023.

Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Popovac www.popovac.hr i na oglasnim pločama Općine Popovac.

KLASA: 112-03/23-01/06
URBROJ: 2158-32-02-23-02
Popovac, 24. travnja 2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Kontak, dipl.oec.

Print Friendly, PDF & Email