Javni natječaj

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11. i 04/18. i 112/19.), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Popovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Općini Popovac, Jedinstveni upravni odjel vježbenik (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničkog staža radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta

– viši stručni suradnik – komunalni i poljoprivredni redar.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na web-stranìci Općine Popovac. Na web-stranici www.popovac.hr i na oglasnoj ploči bit će objavljeno mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere Znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Općina Popovac zadržava pravo poništiti natječaj bez dodatnog objašnjenja.

Prijave na natječaj s prilozima se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, a sukladno čl. 19. st. 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11. i 04/18. i 112/19.), s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac ne otvaraj«, preporučeno poštom na adresu: Općina Popovac, V. Nazora 32, 31303 Popovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u službene prostorije Općine Popovac.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Tekst natječaja u cijelosti – poveznica.

Općina Popovac

Print Friendly, PDF & Email