Obavijest o dodjeli uskrsnice za umirovljenike

Načelnik Općine Popovac Zoran Kontak donio je donio je Odluku o dodjeli uskrsnice za umirovljenike.
 
Svi umirovljenici sa područja Općine Popovac, čija mirovina ne prelazi 2.000,00 kuna (domaća i strana), imaju pravo na uskrsnicu od Općine Popovac u iznosu od 250,00 kuna, a umirovljenici čija mirovina iznosi od 2.001,00 do 4.000,00 kn imaju pravo na iznos uskrsnice od 150,00 kuna.

 

Rasporede podjele uskrsnice:

U KNEŽEVU: 25.03.2021. godine u vremenu od 08,30-13,00 sati (u mjesnom odboru)
U BRANJINI: 25.03.2021. godine u vremenu od 08,30-13,00 sati (u mjesnom odboru)
U POPOVCU: 25.03.2021. godine u vremenu od 08,30-13,00 sati (u mjesnom odboru)

SA SOBOM OBAVEZNO TREBA DONIJETI NA UVID OSOBNU ISKAZNICU, OIB I ODREZAK OD MIROVINE ZA PROSINAC ILI SIJEČANJ ILI VELJAČU. NAKON OVE PODJELE, USKRSNICA ĆE SE MOĆI PODIĆI SAMO U UREDU OPĆINE POPOVAC ZAKLJUČNO SA 31.03.2021. GODINE.

Odluka o dodjeli uskrsnice umirovljencima

Javni natječaj

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11. i 04/18. i 112/19.), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Popovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Općini Popovac, Jedinstveni upravni odjel vježbenik (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničkog staža radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta

– viši stručni suradnik – komunalni i poljoprivredni redar.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na web-stranìci Općine Popovac. Na web-stranici www.popovac.hr i na oglasnoj ploči bit će objavljeno mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere Znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Općina Popovac zadržava pravo poništiti natječaj bez dodatnog objašnjenja.

Prijave na natječaj s prilozima se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, a sukladno čl. 19. st. 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11. i 04/18. i 112/19.), s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac ne otvaraj«, preporučeno poštom na adresu: Općina Popovac, V. Nazora 32, 31303 Popovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u službene prostorije Općine Popovac.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Tekst natječaja u cijelosti – poveznica.

Općina Popovac

Javni natječaj

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11. i 04/18. i 112/19.), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Popovac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac na određeno vrijeme

– komunalni radnik – 2 izvršitelja/izvršiteljice na vrijeme od šest mjeseci.

 

Prijave na natječaj s prilozima podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, a sukladno čl. 19. st. 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac – ne otvaraj«, preporučeno poštom na adresu: Općina Popovac, V. Nazora 32, 31303 Popovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u službene prostorije Općine Popovac.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Tekst natječaja u cijelosti: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8313188.html

Upute i obavijest kandidatima