Upute i obavijesti kandidatima za natječaj za prijem vježbenika

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Popovac raspisala je natječaj za prijam u službu u Općinu Popovac, Jedinstveni upravni odjel:

  • komunalni i poljoprivredni redar (1 izvršitelj – m/ž) vježbenik.

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama“ od 17. ožujka 2021. godine i na službenoj web-stranici Općine Popovac www.popovac.hr.

Upute i obavijesti kandidatima nalaze se na poveznici: ovdje.

Provođenje deratizacije

Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Popovac.

Tvrtka “Pestrid”d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, S. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Popovac od 26. do 31.03.2021. godine.

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

  • Trgovački naziv: PESTRIX ŽITNI MAMAC
  • aktivna tvar i udio u sredstvu: brodifakum
  • otrovnost: biocid
  • antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađala do prvog vremenski pogodnog termina.

Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Kordinatori: Ivan Pavoković, sanitarni tehničar (098 309 470)

Dodatne informacije:

 

za Pestrid d.o.o.
Ivan Pavoković, san. teh.