Javni poziv za za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2019. do 2021. godine, za proračunsku 2021. godinu

Općinski načelnik dana 25. siječnja 2021. godine raspisuje javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2019. do 2021. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2021. godini:

  • mjera 1. izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Popovac.

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i boravištem na području Općine Popovac, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjene na području Popovac, te fizičke osobe koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju u Mjeri 1. izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Popovac su:

  • trošak izgradnje objekta
  • geodetski troškovi
  • troškovi projektiranja
  • troškovi uporabne dozvole
  • trošak kupnje objekta.

Općina će sufinancirati izgradnju novih stambenih objekata i kupnju stambenih objekata, u iznosu od 25.000,00 kuna po objektu pod uvjetom da vlasnik objekta nakon šest mjeseci počne stanovati u uređenom objektu, da objekt ne proda najmanje 10 godina računajući od godine u kojoj je ostvario potporu.

Opširnije informacije možete dobiti u nastavku:
Pravilnik o kriterijima nacinu i postupku poticanja uredenja naselja i demografske obnove OpcinaPopovac
OB 1 obrazac zahtjeva mjera 1 izgradnja novi stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na podrucju Opcine Popovac
Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uredenja naselja i demografske obnove Opcina Popovac – 2021

Print Friendly, PDF & Email