Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima/projektima udruga u sportu za 2016. godinu

Javni Natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za udruge iz područja sporta koje svojim programima i projektima osiguravaju javne potrebe u sportu od interesa za Općinu Popovac.

Općina Popovac na temelju ovog Natječaja udrugama iz područja sporta koje će zadovoljiti tražene kriterije, dodijelit će financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Popovac za 2016. godinu.

Natječajna dokumetacija:

I. Javni natjecaj za dodjelu financijskih sredstava programima-projektima udruga u sportu za 2016. godinu
II. Upute za prijavitelje
III. Popis priloga koji se prilazu prijavi

Obrazac 1 – OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA
Obrazac 2 – OBRAZAC PRORACUNA
Obrazac 3 – OBRAZAC ZA OCJENU KVALITETE
Obrazac 4 – IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA
Obrazac 5 – OPISNI IZVJESTAJ
Obrazac 6 – FINANCIJSKI IZVJESTAJ
Obrazac 7 – IZJAVA O PARTNERSTVU

 

Print Friendly, PDF & Email