Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima/projektima udruga u kulturi za 2016. godinu

Javni Natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za udruge iz područja kulture koje svojim programima i projektima osiguravaju javne potrebe u kulturi od interesa za Općinu Popovac.

Općina Popovac na temelju ovog Natječaja udrugama iz područja kulture koje će zadovoljiti tražene kriterije, dodijelit će financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Popovac za 2016. godinu.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 22.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 11.000,00 kuna.

Natječajna dokumetacija:

I. Javni natjecaj za dodjelu financijskih sredstava programima-projektima udruga u kulturi za 2016. godinu
II. Upute za prijavitelje
III. Popis priloga koji se prilažu prijavi

Obrazac 1 – OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA
Obrazac 2 – OBRAZAC PRORACUNA
Obrazac 3 – OBRAZAC ZA OCJENU KVALITETE
Obrazac 4 – IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA
Obrazac 5 – OPISNI IZVJESTAJ
Obrazac 6 – FINANCIJSKI IZVJESTAJ
Obrazac 7 – IZJAVA O PARTNERSTVU
OBRAZAC UGOVORA

 

Print Friendly, PDF & Email