Javni natječaj

Na temelju članka 28., 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Popovac raspisuje

OGLAS

za prijam u službu namještenika
u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac na određeno vrijeme
– Pomoćni komunalni radnik – 3 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme od sedam mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju 2 (dva) mjeseca

Prijave na Oglas s prilozima se podnose u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s obveznom naznakom: „ Za Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac – ne otvaraj“ preporučeno poštom na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32., 31 303 Popovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u službene prostorije Općine Popovac u Popovcu, Vladimira Nazora 32.

Kandidati će o rezultatima Oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zadržava se pravo poništenja Oglasa, u cijelosti ili djelomično.

Tekst natječaja u cijelosti: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=133324757

Upute i obavijest kandidatima

Print Friendly, PDF & Email