Poziv na testiranje i razgovor (intervju) za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Kandidatima/kinjama koji podnijeli prijavu na Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanjebez zasnivanja radnog odnosa: REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE I KOMUNALNE POSLOVE, testiranje, a potom i razgovor (intervju) održati će se dana 05. svibnja 2017. godine (petak) uprostorijama općinske vijećnice Općine Popovac, V. Nazora 32, Popovac, u vremenu od 09:00 do 10,30 sati.

O terminu održavanja testiranja kandidati/kinje koji su pravodobno podnijeli prijave teispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva biti će obaviješteni pismenim putem.

Pravila testiranja:
Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju, smatra se da su povukli svoje prijave na javni
poziv.
Navedena pisana provjera traje 90 minuta.
Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
– napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,
– razgovarati s ostalim kandidatima
– niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10.

Samo kandidati/kinje koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova pozvati će se dapristupe razgovoru (intervjuu) koji će se održati neposredno nakon utvrđivanja rezultata
testiranja.

Nakon provedenog postupka testiranja utvrđuje se rang-lista kandidata premaukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i intervjuu.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
1. USTAV RH (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
2. ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARTSTVU (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.)

Original dokument pronađite ovdje.

Pročelnik
Dorotea Deanović

Print Friendly, PDF & Email