Provedba proljetne deratizacije na podrudju Općine Popovac

Tvrtka “Pestrid” d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, S. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Popovac u periodu od 18. do 19. svibnja 2017.g.

Opširnije u dokumentu ovdje.

Print Friendly, PDF & Email