Javni poziv za sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije

Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2023. do 2026. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2024. godini:
– mjera 9. sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju u Mjeri 9. sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije:
– Trošak liječničkog pregleda
– Trošak osnovnih predavanja za prometne propise i sigurnosna pravila, prvu pomoć i upravljanje vozilom
– Troškovi prvog polaganja vozačkog ispita i prve pomoći

Općina će sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije 50% od ukupne cijene polaganja vozačkog ispita.

Uz obrazac zahtjeva koji je sastavni dio ovog javnog poziva, podnositelj zahtjeva prilaže slijedeću dokumentaciju, ovisno o vrsti prihvatljivog troška:
– preslika osobne iskaznice za podnositelja;
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva
– izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
– privola za obradu podataka
– preslika ugovora sa autoškolom
– računi za troškove polaganja vozačkog ispita
– dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorij

Podnositelji svoje zahtjev (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE POPOVAC, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac.

Javni poziv otvoren je od dana raspisivanja javnog poziva do 31. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za svaku pojedinu mjeru

Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za pojedinu mjeru koja je predmetom ovog javnog poziva.

Javni poziv za dodjelu potpora
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac zahtjeva sufinanciranje troskova polaganja vozackog ispita
Privola za obradu osobnih podataka

Print Friendly, PDF & Email