Primjena novih tehnologija u poljoprivredi

Israel Export Institute i HGK – Županijska komora Osijek

pozivaju Vas na

SEMINAR O POLJOPRIVREDI

”Primjena novih tehnologija u poljoprivredi”

koji će se održati u srijedu, 08. ožujka 2017. u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije (adresa: Županijska 4, Osijek) s početkom u 11 sati.

Država Izrael ima oko 8.5 milijuna stanovnika. Ukupna zemljopisna površina Države Izrael je oko 22.000 km² i samo 20 % od toga je obradiva površina koja se većinom navodnjava. Na oko 310.000 ha Država Izrael proizvodi većinu svoje hrane, a uvozi žito, uljane sjemenke, meso, kavu, kakao i šećer. Taj je uvoz obilno pokriven izvozom. Proizvodnja na farmama uglavnom se sastoji od mliječnih proizvoda i uzgoja peradi. Dodatno, veliki izbor cvijeća, voća i povrća uzgaja se lokalno, posebno u toplim područjima koje poljoprivrednicima omogućuju prednost u odnosu na europska tržišta. Tijekom zimskih mjeseci, Izrael je europski staklenik iz kojeg se u Europu izvoze lubenice, rajčice, krastavci, paprika, jagode, kivi, mango, avokado, mnoge vrste agruma, ruže i karanfili. Sve navedno je rezultat visoko razvijenih i inovativnih agrotehnologija koje Država Izrael izvozi diljem svijeta.

Seminar će obuhvatiti predavanja iz 5 područja: navodnjavanje, staklenici, mljekarstvo, gnojiva i zaštita bilja prema sljedećem rasporedu:

11:00 1. Projekti staklenika – NETAFIM – Zohar Ziv (20 min)

  1. Navodnjavanje kap-po-kap u Hrvatskoj – NETAFIM – Božidar Žanko (20 min)

  2. Filtracijski sistemi u poljoprivredi – NETAFIM – Itai Rosenberg (20 min)

  3. Navodnjavanje silaže – ND Project – Buda Erel (20 min)

12:45 Pauza s osvježenjem

13:00 5. Staklenici – ND Project – Buda Erel (20 min)

  1. Napredna rješenja za upravljanje mliječnim farmama – AFIMILK – Branimir Kampl (20 min)

  2. Ishrana bilja – ICL Fertilizers – Zoran Salopek (20 min)

  3. Važnost zaštite bilja u uzgoju usjeva – ADAMA – Zlatko Balentić (20 min)

Vrijeme za pitanja i odgovore je predviđeno nakon svakog predavanja.

Ako ste zainteresirani za dodatne razgovore o pojedinom području lijepo Vas molimo da nam javite područje Vašeg interesa na mail s kojeg ste dobili poziv te Vaše osnovne podatke (ime i prezime, naziv tvrtke i adresa, e-mail, telefon, mobitel).

 

Embassy of the State of Israel and Osijek-baranja county

in cooperation with

Israeli Export Institute and HGK – County chamber Osijek

are inviting you to the

AGRICULTURAL SEMINAR

”The use of new technologies in agriculture”

which will be held on Wednesday, March 8th 2017 in the Great Hall of Osijek-baranja county (address: Županijska 4, Osijek) at 11 o’clock.

The State of Israel has about 8.5 million inhabitants. The total geographical area of ​​the State of Israel is about 22,000 square kilometers and only 20 % of it is arable land which is mostly irrigated. At about 310,000 ha the State of Israel produces most of its food, but imports wheat, oil seeds, meat, coffee, cocoa and sugar. Imports are highly covered by exports. Production on farms consists mainly of dairy products and poultry. In addition, a great variety of flowers, fruits and vegetables are grown locally, especially in warm areas that allow farmers an advantage over European markets. During the winter months, Israel is Europe’s greenhouse from which watermelons, tomatoes, cucumbers, peppers, strawberries, kiwi, mango, avocado, many types of citrus fruits, roses and carnations are exported to Europe. All the above mentioned is the result of a highly developed and innovative agro technologies that the State of Israel exports worldwide.

The seminar will include presentations in 5 fields: irrigation, greenhouses, dairy, fertilizers and plant protection according to the following schedule:

11:00 1. Greenhouse Projects – NETAFIM – Zohar Ziv (20 min)

  1. Drip irrigation in Croatia – NETAFIM – Bozidar Zanko (20 min)

  2. Filtration system in agriculture sphere – NETAFIM – Itai Rosenberg (20 min)

  3. Silage irrigation – ND Project – Buda Erel (20 min)

12:45 Break with refreshments

13:00 5. Greenhouses – ND Project – Buda Erel (20 min)

6. Advanced dairy management solutions – AFIMILK – Branimir Kampl (20 min)

7. Fertilizer application – ICL Fertilizers – Zoran Salopek (20 min)

8. The importance of Plant Protection in Growing Crops – ADAMA – Zlatko Balentić (20 min)

Time for Q&A will be provided after each lecture.

If you are interested in additional meetings about a particular field we kindly ask you to let us know the field of ​​your interest with your basic data (first and last name, name and the address of the company, e-mail, telephone, mobile number) by replying to the e-mail from which you have received this invitation.

Originalna objava / original invitation – here.

Print Friendly, PDF & Email