JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija

Na temelju članka 10. Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Općine Popovac („Službeni glasnik Općine Popovac“ broj 1/10 i 6/10.) i članka 43. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik Općine Popovac“ broj 2/09. i 1/13.) Načelnik Općine Popovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2015./2016. redovnim studentima na preddiplomskim i diplomskim studijima

Predmet natječaja je dodjela (4) četiri stipendije studentima s područja Općine Popovac za akademsku godinu 2015./2016.

1.  Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranih i stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih studija:
– sa prebivalištem  na području Općine Popovac,
– koji su državljani Republike Hrvatske,
– koji imaju status redovnog studenta,
– koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu, – koji nemaju dugovanja po osnovi dospjelih novčanih potraživanja od strane Općine Popovac (odnosi se na sve članove obitelji).

2. Kriteriji za dodjelu stipendija propisani su Pravilnikom o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Općine Popovac („Službeni glasnik Općine Popovac“ broj 1/10. i 6/10.).

3. Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave na web stranici Općine Popovac: www.popovac .hr, na adresu: Općina Popovac, V. Nazora 32, Popovac, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija”.

4. Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
– zamolba,
– potvrdu o redovnom upisu studija u akademskoj godini 2013./2014.,
– potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena i broju ECTS bodova prethodnih godina studija
– preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi (za studente prve godine studija),
– uvjerenje o prebivalištu (Policijska postaja Beli Manastir),
– preslika osobne iskaznice i domovnice,
– odgovarajuće potvrde za postignute izvanškolske rezultate i umjetnički rad tijekom školovanja (studenti prve godine studija), odnosno za znanstveni, stručni i umjetnički rad tijekom studija (studenti godina studija), – izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju.

5. Odluku o dodjeli stipendija donosi Komisija za dodjelu stipendija, a svi sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru korisnika stipendije u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Načelnik Općine Popovac
Zoran Kontak

Originalni dopis preuzmite ovdje.

Print Friendly, PDF & Email